Doorgaan naar hoofdcontent

over Hans Middendorp


Zelfstandig omgevingsmanager Strategie, Water en Ruimtelijke ontwikkeling

Hans is een interim manager die weet wat hij wil. Betrokkenheid, drive en energie. Eerlijk en direct. Ambitieus en ook een tikkeltje professioneel ongeduldig. Boegbeeld. Ervaren consultant, ook internationaal. Uitstekend Engels, goed Frans.

Bouwer, Kantelaar en Doorstarter. Interim manager, vanaf ca. 6 maanden tot max. ca 2 jaar.  Ervaren leidinggevende in projecten en programma’s. Sterk resultaatgericht plus voldoende bestuurlijke sensitiviteit in het proces. Fractievoorzitter van de Algemene Waterschapspartij in  het Algemeen bestuur van het hoogheemraadschap van Delfland.. Lid werkveldcommissie opleiding Watermanagement Hogeschool Rotterdam.

Mijn passie ligt op het gebied van visievorming en strategie, en het gebruik van communcatie om die visie en strategie intern enextern gedeeld en gedragen te krijgen. Ik heb de energie, drive en de wil om veranderingen in gang te zetten!

Ik help U graag bij het structureren van programma management of versterken van het projectmatig werken. Veel ervaring in gebiedsontwikkelingsprocessen, zoals groene gebiedsontwikkeling, binnenstedelijke ontwikkeling of verbeteringen van het watersysteem. Interesse in krimpvraagstukken, woningbouwcorporaties, Klantgericht Bouwen, natuurontwikkeling, Ruimte voor de Rivier, Natura2000.

Breed ge├»nformeerd over trends en nieuwe ontwikkelingen. Sterk in het vertalen ‘van denken naar doen’. Goed in analyseren, positioneren, doorstarten en opnieuw beginnen. Sterk in het schrijven van rapporten. Ik sta voor mijn conclusies en kan die ook met veel enthousiasme toelichten.

Actief deelnemer in het publieke debat over Water + Ruimtelijke Ontwikkeling. Niet gauw verlegen om een standpunt. Ik publiceer korte colums over onderwerpen binnen Waterbeheer en Ruimtelijke Ontwikkelingen in digitale media.Trekker van de kennisgroep 'Dijken en Waterkeringen' en de kennisgroep 'Klantgericht Bouwen' op LinkedIn.

Internationale projectervaring: EU- project in Polen (natuurverbindingszones); projectdirecteur in Bangladesh (micro-krediet, binnenvisserij, sanitation).


CONTACT via mijn LinkedIn profiel in het Nederlands

LinkedIn Profile HANS MIDDENDORP in ENGLISHReacties