Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2012 weergeven

Jaarlijks terugkerende besparingen in de waterketen zitten niet in de ondergrond?

Onder de noemer Bestuursakkoord Water (BAW 2011) hebben de verschillende overheden een mix van samenwerkingsafspraken vastgelegd. Doelstelling is om met deze afspraken een jaarlijkse bezuiniging in de (afval)waterketen te behalen van 750 miljoen Euro. Binnen het BAW 2011 wordt vooral ingestoken op meer technische efficiëntie door een betere coördinatie tussen de verschillende overheden. Hierbij is de nadruk vooral gelegd op de samenwerking tussen de gemeenten en de waterschappen. Echter de drinkwaterbedrijven nemen (voorlopig) nog geen deel aan het BAW 2011. Betere coördinatie In de ondergrond is het, door de aanwezigheid van de vele kabels, leidingen (Gas en water) en rioleringen, een drukte van belang. Door een nauwere samenwerking tussen de eigenaren van deze diverse systemen is het mogelijk om uitstekende besparingen te behalen. Als uitbreiding van de dienstverlening kijken drinkwaterbedrijven al enige tijd naar de mogelijkheid om het beheer van de rioleringssystemen uit te voe