Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit december, 2013 weergeven

Doorsteek Goeree biedt alternatief voor ontpoldering Hedwigepolder

Moet de Hedwigepolder ontpolderd worden? Nog steeds haalt de Hedwigepolder regelmatig het nieuws. Met deze polder, die deels op het Belgische grondgebied ligt, is een deel van het Verdronken Land van Saeftinghe ingepolderd. Ter compensatie van het verlies aan natuur werd het plan opgevat om de dijken door te steken zodat de polder opnieuw deel zou gaan uitmaken van het Verdronken Land van Saeftinghe. Om dezelfde reden zou Belgiƫ het aangrenzende deel van de Prosperpolder deel laten gaan uitmaken van dit natuurgebied. Als sinds de derde verdieping van de Westerschelde lopen de discussies over het teruggeven van de Hedwigepolder aan de natuur. Om een start te maken met de ontpoldering heeft het Rijk een procedure in gang gezet om de Hedwigepolder te onteigenen. Gery de Cloedt de eigenaar van de grond heeft deze onteigening met succes aangevochten bij de rechtbank van Middelburg. Al eerder waren er ongeveer tweeduizend bezwaarschriften tegen de ontpoldering van de Hedwigepolder ing