Doorgaan naar hoofdcontent

Waterschappen en marketing

De marketing van de waterschappen

Voor de gemiddelde inwoner in Nederland zijn de waterschappen een vage en logge overheidsorganisatie die niets anders doet dan het innen van waterschapsbelasting. Jong, vernieuwend, innovatief en proactief zijn niet de eerste termen die door het hoofd van de gemiddelde belastingbetaler razen als we het over de waterschappen hebben. Als je een glas water uit de kraan tapt denk je toch ook niet dat de hoge kwaliteit van het drinkwater onder andere te danken is aan de grondige waterzuivering waarvoor de waterschappen verantwoordelijk zijn? Veel mensen weten dan ook niet welke belangrijke taken de waterschappen verrichten en dat deze waterschappen elke dag keihard werken om het voortbestaan van Nederland te garanderen.

Onbekend maakt onbemind

Over het algemeen kan je van overheidsinstellingen zeggen dat zij een voorkeur hebben om op de achtergrond te functioneren. Pas als we in ons dagelijks leven te maken krijgen met de regelgeving, moeten we aankloppen bij één van de vele overheidsloketten om onze zaken op orde te krijgen. Hiernaast kan je stellen dat overheidsinstanties op het gebied van marketing bijna uitsluitend via de informatiesites van de Rijksoverheid communiceren. Zo ook de waterschappen, die naast de sites van de Rijksoverheid, een eigen site gebruikt voor de communicatie met de belanghebbenden. Hiernaast heeft ieder waterschap, we hebben nu 21 waterschappen in Nederland, een eigen website die gebruikt wordt voor regionale communicatie en marketing. Wat betreft de sociale marketing hebben de waterschappen nog een flinke stap te maken. Op Facebook treffen we inderdaad een pagina aan van de Unie van Waterschappen, alleen wordt er (te) weinig gecommuniceerd via deze pagina. Aan de andere kant maken de regionale waterschappen weer gretig gebruik van hun eigen Facebookpagina’s. Ook op Twitter, Google+, Youtube en andere sociale sites zijn pagina’s van de waterschappen te vinden. Maar ook hier communiceert de ene waterschap volop terwijl een andere waterschap alleen maar een account heeft aangemaakt. Het wordt voor de waterschappen dus hoog tijd dat zij een plan voor de Sociale marketing lanceren, waardoor de gemiddelde Nederlander meer begrip voor deze organisatie gaat krijgen.

Directe betrokkenheid

Het mag duidelijk zijn dat de online marketing van de waterschappen vraagt om een sectorbrede strategie. Echter op het gebied van directe marketing doen de waterschappen aanzienlijk meer. Zo wordt er elke jaar een Markt- en Innovatiedag door de waterschappen georganiseerd. Op deze dag wordt er veel aandacht besteedt aan duurzaamheid, innovaties, technologie en de milieuvraagstukken in het algemeen. Ook wordt er op deze dag de Waterinnovatieprijs uitgereikt voor vernieuwende oplossingen en baanbrekende initiatieven op het gebied van water.

Een ander voorbeeld van directe marketing is het waterschap Vallei en Veluwe die per 1 januari 2018 een Raad van Kinderen installeert. Door het installeren van deze raad krijgen jongeren inzage en een stem in het beleid van de waterschap. Door het activeren van jongeren in het waterbeheer hoopt de waterschap Vallei en Veluwe op een groei in de betrokkenheid van jongeren en op nieuwe denkrichtingen in water- en klimaatvraagstukken.

Waterschap Rivierenland en waterschap Vallei en Veluwe nodigden begin december 2017 in totaal zestig jongeren uit negen landen uit om een bezoek te brengen aan hun organisaties. Deze jongeren war in Nederland voor de finale van de International Junior Science Olympiad die voor de eerste maal in Nederland werd gehouden. Deze vindingrijke en intelligente jongeren werden uitgenodigd om een verdiepingsprogramma over water en duurzaamheid te volgen. Hierbij werd een bezoek gebracht aan een rioolwaterzuiveringsinstallatie, aan de educatieve attractie het Geofort en werd er aandacht besteedt aan het waterbeheer in het rivierengebied.

Onlangs lanceerde de Unie van Waterschappen het DeEscalatie- en Communicatiemodel met als doelstelling om de communicatie tussen de opdrachtgevers en opdrachtnemers eenvoudiger te laten verlopen. Dat de communicatie tussen de waterschappen en individuele marktpartijen in het verleden niet altijd optimaal verliepen, is een bekend feit. Vorig jaar publiceerde de Unie van Waterschappen het visiedocument Het DeEscalatie- en Communicatiemodel is een logisch vervolg op het 'De waterschapsmarkt van de toekomst – bouwstenen voor vernieuwing' waarin een duidelijke visie wordt beschreven van de toekomstige waterschapsmarkt. Het DeEscalatie- en Communicatiemodel is een logisch en concreet vervolg op deze visie.

Marketingstrategie

Het is duidelijk dat de verschillende waterschappen veel initiatieven ondernemen om de doelstellingen en taken van de waterschappen onder de aandacht te brengen. Op het gebied van marketing zijn er veel activiteiten georganiseerd, alhoewel de online agenda van de Unie van Waterschappen beangstigend weinig activiteiten vermeld. De meeste activiteiten worden door de verschillende regionale waterschappen zelfstandig georganiseerd. Hierbij lijkt het erop dat vanuit de Unie van Waterschappen weinig centrale sturing wordt gegeven. Zeker met het toekomstscenario, dat door de klimaatveranderingen bepaald zal gaan worden, is het zaak dat de Unie van Waterschappen een sectorbrede marketingstrategie gaat hanteren waardoor het brede publiek op een heldere en begrijpelijke manier benaderd gaat worden.

Hans Middendorp is consultant Water, Strategie en Ruimtelijke ontwikkeling. Hans adviseert vooral waterschappen, provincies en gemeenten.

Reacties